Werken met adaptieve software

 

Ieder kind op niveau aan de slag

Wil jij al je kinderen laten werken bij taal en/of rekenen op het niveau dat bij hen past en zelf meer tijd vrij maken voor kinderen die echt je hulp nodig hebben?  Wil je daarnaast ook nog tijd over houden voor activiteiten die er nu wel eens bij inschieten? Maak dan gebruik van adaptieve software.

Adaptieve software voor taal en rekenen is in te zetten daar waar je kinderen het eigenaarschap wilt geven van een deel van het leerproces. Het programma past de opgaven die het kind moet maken automatisch aan het niveau van het kind aan.

 

Werken met adaptieve software levert op dat:

  • Kinderen zich competenter gaan voelen in de opgaven die ze maken
  • ­Je geen correctie werk meer hoeft te doen ­ Je inzicht hebt in wat kinderen wel en niet beheersen, vaak tot op vraagniveau
  • ­ Je minder lesvoorbereiding hebt en meer aandacht voor het resultaat

Kinderen meer opgaven maken dan op de traditionele manier van lesgeven
­ Je minder groepsinstructies geeft en meer gerichte instructie aan de kinderen die dit nodig hebben

 

Inhoud van de training

  • Wat is adaptieve software?
  • Bekijken van meerdere programma’s
  • Aandacht voor de behaalde resultaten van kinderen binnen de adaptieve software programma’s en het analyseren ervan
  • Aandacht voor geschikt aanbod voor kinderenna analyse van de resultaten

Wat leer je ?

Na deze training heb je kennis over de werking van adaptieve software binnen het onderwijs. Je kent de verschillen tussen de programma’s die op de markt zijn en de mogelijkheden om ze te gebruiken in de klas.

Je gaat naar huis met praktische tips om direct met dit onderdeel in je eigen werkpraktijk aan de slag te kunnen gaan.

Trainingsduur

1 dagdeel
Deze training kan worden gecombineerd met de training Werken met apps in de klas