Mijn naam is Hans Theeboom

 

Ik heb met een aantal collega’s uit het onderwijs gewerkt aan de ontwikkeling van een zeer vernieuwend schoolconcept. De uitgangs punten voor dit concept : eigenaarschap voor leerlingen en gepersonaliseerd leren.
Voor die tijd was ik 17 jaar  werkzaam als bovenschools directeur bij de Almeerse scholengroep,
Vanaf 2014  tot januari 2017 verzorgde ik lezingen, presentaties, workshops en trainingen voor schoolbesturen, directies en teams die geïnteresseerd waren in het nieuwe concept.
Wat mij betreft een prachtig concept, met gepersonaliseerd leren, werken aan 21e eeuwse vaardigheden , veel aandacht voor persoonlijke ontwikkelingen en inzet van ICT om leerlingen te motiveren en leerkrachten werk uit handen nemen.
Sinds januari 2017 werk ik fulltime voor mijn eigen bedrijf HTTGO. Ik ondersteun scholen die aan de slag willen gaan met gepersonaliseerd leren. De scholen zelf bepalen hoever zij daarmee kunnen en willen gaan.
Meer weten , neem contact op via onderstaand contact formulier of stuur een mail naar :  h.theeboom@httgo.nl