Leergesprekken met leerlingen

Hoe zorg ik voor meer eigenaarschap en zelfreflectie bij mijn leerlingen?

Leerlingen laten werken met eigen leerdoelen verhoogt de betrokkenheid, leermotivatie en eigenaarschap waardoor leerresultaten omhoog gaan. Er zijn verschillende typengesprekken die je met kinderen voert. Deze training richt zich op het voeren van leergesprekken met leerlingen waarbij je als leerkracht je gesprekstechnieken en coachvaardigheden traint om zo goed mogelijk af te stemmen op de leervragen en onderwijsbehoeften van je leerlingen. De gesprekken kunnen zowel over het werken met didactische als over gedrags- en werkhoudingsdoelen gaan.  De ochtend bestaat uit het opdoen van kennis en inzicht om het eigenaarschap van leerlingen en hun zelfreflectie te vergroten. Welke vragen zijn hierin van belang om te stellen? In de middag staat het oefenen van gesprekken vanuit eigen relevante casuïstiek centraal.

Inhoud

  • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen hun eigen doelen stellen en beter gaan reflecteren op eigen gedrag en leerproces?
  • Wanneer ben ik in een gesprek coachend en wanneer sturend?
  • Waar bestaat een leergesprek uit?
  • Hoe kom ik tot concrete doelen?

Daarnaast is er aandacht voor het werken met de leerdoelen. De trainingsdag leert je wat er van belang is om een effectief leergesprek met leerlingen te voeren. De dag is interactief van aard. We werken met de eigen leervragen van de deelnemers en kunnen op maat het programma desgewenst aanpassen aan gespreksformats die op school worden gebruikt.

Je gaat naar huis met praktische tips om direct met dit onderdeel in je eigen werkpraktijk aan de slag te kunnen gaan.

 

Wij adviseren in de middag te werken met een trainingsacteur.

Trainingsduur 1 dag Datum 17 januari 2018 Tijd 13:30 – 20:00 uur • inclusief broodje

Accreditatie is aangevraagd bij het Lerarenregister.